Κινητή Προσθετική

Η Κινητή Προσθετική αφορά ασθενείς στους οποίους έχουν απομείνει από λίγα  έως καθόλου δόντια και για τους οποίους η λύση των εμφυτευμάτων δεν είναι εφικτή.

Η μερική οδοντοστοιχία επιλέγεται στην περίπτωση που υπάρχουν κάποια δόντια στον οδοντικό φραγμό ενώ η ολική οδοντοστοιχία αποτελεί λύση επιλογής σε περιπτώσεις ολικής νωδότητας (παντελής έλλειψη δοντιών).