Χειρουργική στόματος

Τί περιλαμβάνει η χειρουργική στόματος;

 • αφαίρεση δοντιών
 • χειρουργική αφαίρεση έγκλειστων δοντιών
 • χειρουργική αφαίρεση σωφρονηστήρων (φρονιμίτων)
 • αφαίρεση καλοηθών όγκων π.χ. θηλωμάτων κ.α.
 • μερική βιοψία
 • χειρουργική αφαίρεση κύστεων
 • μαρσιποποιήσεις κύστεων
 • ακρορριζεκτομές
 • αφαίρεση υπερπλασίων
 • εκτομή χαλίνων
 • τοποθέτηση μοσχευμάτων για ιστική-οστική αναγέννηση (GBR ή GTR)

 

Χειρουργική περιοδοντίου – Ουλοπλαστική

Τα κοντά δόντια, το ουλικό χαμόγελο και η ασυμμετρία στα ούλα επηρεάζουν αρνητικά την αισθητική του χαμόγελου.

Με την πλαστική χειρουργική περιοδοντίου, είναι δυνατόν να αναμορφωθεί και να επανατοποθετηθεί το επίπεδο των ιστών σε πιο αισθητικό επίπεδο καθώς να αυξηθεί ο όγκος των μαλακών ιστών (ούλα) που είναι ανεπαρκής.

Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να επιτευχθεί το επιθυμητό χαμόγελο, με μία απλή πλαστική χειρουργική περιοδοντίου (ουλοπλαστική), αλλά συνήθως είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου θεραπείας.