Ενδοδοντία

Με την ενδοδοντική θεραπεία αντιμετωπίζονται βλάβες που αφορούν τον πολφό (νεύρα) του δοντιού με αποφυγή την εξαγωγή του. Οι πιο συχνοί λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν σε φλεγμονή ή και νέκρωση του πολφού είναι:
• Βαθιά τερηδόνα ή βαθύ σφράγισμα
• Τραυματισμός του δοντιού
• Σοβαρή περιοδοντική νόσος

Υπάρχει περίπτωση τα δόντια που χρειάζονται θεραπεία να μην πονάνε καθώς η εκφύλιση του πολφού συμβαίνει σιγά-σιγά και να γίνει τυχαία διάγνωση μόνο ακτινογραφικά, ενώ άλλες φορές υπάρχει έντονος πόνος ακόμη και πρήξιμο του προσώπου.

Η ενδοδοντική θεραπεία συνήθως ολοκληρώνεται σε 1-3 επισκέψεις ανάλογα με τον βαθμό της υπάρχουσας φλεγμονής.
Η θεραπεία στόχο έχει την αφαίρεση του προσβεβλημένου πολφού (νεύρου), τη διεύρυνση των ριζικών σωλήνων, την αποστείρωση και ερμητική έμφραξη τους με ειδικά υλικά.Μετά την ενδοδοντική θεραπεία ακολουθεί αποκατάσταση με έμφραξη ή στεφάνη.

Φροντίδα μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας

  • Ευθραυστότητα : ένα απονευρωμένο δόντι είναι περισσότερο εύθραυστο και για αυτό το λόγο συστήνουμε στις περισσότερες περιπτώσεις να τοποθετούνται στεφάνες ή επένθετα .
  • Αποχρωματισμός : γκριζάρισμα του δοντιού σε κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να αντιμετωπιστεί με εσωτερική λεύκανση