Φωτεινή Γαϊτανίδου DDS, MSc

Η Φωτεινή Γαϊτανίδου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γερμανία. Απέκτησε τον τίτλο του οδοντιάτρου το 1999 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε την εξειδίκευσή της στο τμήμα της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας (Χειρουργική Στόματος) του Α.Π.Θ. το 2001. Παρακολούθησε πρακτικά και θεωρητικά σεμινάρια στην προσθετική και αισθητική οδοντιατρική.

Απέκτησε την άδεια ασκήσεως οδοντιατρικού επαγγέλματος στην Γερμανία και στο Βέλγιο (Approbationsurkunde  erfüllt die Voraussetzungen des §  2 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde), κατόπιν εξετάσεων στην οδοντιατρική ομοσπονδία της Γερμανίας (Βαυαρία), το 2018.

Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας και συνεργάζεται με ιδιωτικό ιατρείο στις Βρυξέλλες (Βέλγιο).

Μιλάει άριστα γερμανικά και αγγλικά.

Αριθμός Μητρώου Οδοντιατρικού συλλόγου Αττικής 10381.

Δημοσιεύσεις

  • Διπλωματική εργασία με τίτλο։ «Η επούλωση του τραύματος μετά την ακρορριζεκτομή». Επιστημονική επετηρίδα τμήματος οδοντιατρικής σχολής επιστημών υγείας, τόμος ΙΒ’ Volume XII,Θεσσαλονίκη 2001.