Έκτακτα Περιστατικά

Καλύπτουμε έκτακτα περιστατικά όλη την ημέρα συμπεριλαμβανομένων και αργιών.